021-88981877 داخلی 1217
training.utec@ut.ac.ir

دوره های آمادگی برای آزمون نظام مهندسی ۱۳۹۷

این دوره ها جهت اخذ پروانه اشتغال به کار در رشته های “اجرا عمران و معماری” و “طراحی و محاسبات عمران “ به شرح زیر تقدیم حضورتان می گردد:
Tick-icon   دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی جهت اخذ پروانه ی اشتغال به کار در رشته اجرا عمران و معماری
Tick-icon   دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی جهت اخذ پروانه ی اشتغال به کار در رشته نظارت و طراحی معماری
Tick-icon   دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی جهت اخذ پروانه ی اشتغال به کار در رشته طراحی و محاسبات عمران (محاسبات بتن)

Tick-icon    دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی جهت اخذ پروانه ی اشتغال به کار در رشته طراحی و محاسبات عمران (مبحث بارگذاری)

Tick-icon    دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی جهت اخذ پروانه ی اشتغال به کار در رشته طراحی و محاسبات عمران (سازه های فولادی)

Tick-icon   دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی جهت اخذ پروانه ی اشتغال به کار در رشته طراحی و محاسبات عمران (تحلیل سازه ها)

Tick-icon   دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی جهت اخذ پروانه ی اشتغال به کار در رشته طراحی و محاسبات عمران (آیین نامه ۲۸۰۰)

 

از حسن انتخاب شما سپاس گزاریم
همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.
کافیست از طریق پل های ارتباطی پشتیبان ها که در صفحه توضیحات هر دوره درج شده است، با آنها تماس حاصل فرمایید.